Tekne İsimlendirme Kuralları Nedir?

Tekne adı nasıl yazılır? Tekne isimlendirirken nelere dikkat edilmelidir?

tekne adı, tekne ismi

Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne adı ve kayıt limanı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır. Teknelere verilecek isimler genel ahlaka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin boyu 15 cm’den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden açıkça farklı olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler kullanılamaz.

Teknenizi isimlendirirken kayıtlı olduğu veya yeni kayıt ettireceğiniz Liman Başkanlığında aynı isimde farklı bir tekne olmaması gerekmektedir. Eğer aynı ismin bulunması halinde başına veya sonuna harf, numara veya tire (-) benzeri geçerli işaretler ile benzersiz hale getirebilirsiniz. Örnek: “Keyfi” isimli tekne mevcut ise “Keyf-i” şeklinde  isimlendirilebilir.

Yorum yapabilirsiniz.

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.

*